Blog

Shift-Right Testing

Shift-Right Testing

Shift-Right Testing to podejście testowania, które skupia się na przeprowadzaniu testów na...

Metody HTTP

Metody HTTP

Metody HTTP (Hypertext Transfer Protocol) to zestaw standardowych żądań, które definiują różne...