Jak z perspektywy testera wejść do obszaru Cybersecurity?

Wchodzenie w świat cyberbezpieczeństwa jako tester oprogramowania to ekscytująca ścieżka kariery, która łączy w sobie techniczną biegłość i pragnienie ochrony systemów informatycznych przed rosnącą liczbą zagrożeń. Cyberbezpieczeństwo, będące kluczowym obszarem w dzisiejszym zdigitalizowanym świecie, oferuje testerom oprogramowania unikalną możliwość rozwijania swoich umiejętności oraz przyczyniania się do bezpieczeństwa cyfrowego organizacji i użytkowników. Poniżej przedstawiamy kroki, które pomogą testerom oprogramowania wejść w dziedzinę cyberbezpieczeństwa.


1. Zbuduj silne podstawy wiedzy technicznej

Zbudowanie silnych podstaw wiedzy technicznej jest pierwszym i kluczowym krokiem dla testerów oprogramowania aspirujących do roli w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy szczegółowe strategie, które pomogą w rozwijaniu niezbędnych umiejętności i wiedzy.

 • Zrozumienie systemów operacyjnych

Pogłębiona znajomość różnych systemów operacyjnych (takich jak Linux, Windows, macOS) jest niezbędna. Zrozumienie architektury systemów, zarządzania użytkownikami, usługami sieciowymi, protokołami i plikami konfiguracyjnymi pomoże w identyfikacji potencjalnych luk bezpieczeństwa. Zaleca się praktyczne eksperymentowanie z różnymi dystrybucjami systemów, zwłaszcza z linii Unix/Linux, które są często stosowane w środowiskach serwerowych.

 • Nauka sieci komputerowych i protokołów internetowych

Zrozumienie podstaw sieci komputerowych, w tym modelu OSI, TCP/IP, VPN, firewalli, NAT i innych technologii sieciowych, jest fundamentalne. Testerzy powinni nauczyć się, jak dane są przesyłane w sieci, jak działają poszczególne protokoły (np. HTTP, HTTPS, FTP, SSH) i jakie mają słabości. Praktyczne umiejętności konfiguracji sieci i rozwiązywania problemów sieciowych są równie ważne.

 • Podstawy programowania i skryptowania

Znajomość języków programowania i skryptowania jest bardzo przydatna w cyberbezpieczeństwie. Języki takie jak Python, Bash, PowerShell, a także umiejętność korzystania z narzędzi do automatyzacji zadań, mogą znacznie ułatwić testowanie bezpieczeństwa i analizę systemów. Zrozumienie podstaw programowania pozwala również na lepsze zrozumienie potencjalnych błędów w oprogramowaniu i sposobów ich wykorzystania.

 • Praktyczne zastosowanie narzędzi i technologii

Zdobywanie praktycznej wiedzy na temat narzędzi do monitorowania sieci, skanowania podatności (np. Nmap, Wireshark, Metasploit) oraz narzędzi do testowania bezpieczeństwa aplikacji webowych (np. OWASP ZAP, Burp Suite) jest nieocenione. Praktyczne doświadczenie w korzystaniu z tych narzędzi pozwoli na efektywne identyfikowanie słabości i zrozumienie, jak mogą być wykorzystywane przez atakujących.

 • Uczestnictwo w kursach i szkoleniach

Inwestycja w specjalistyczne kursy i szkolenia to świetny sposób na szybkie zdobycie wiedzy technicznej. Istnieje wiele bezpłatnych i płatnych zasobów oferujących kursy z zakresu cyberbezpieczeństwa, sieci komputerowych, programowania i systemów operacyjnych. Platformy takie jak Coursera, edX, Udemy, czy specjalistyczne kursy oferowane przez organizacje takie jak Offensive Security, zapewniają materiały, które mogą pomóc w rozwijaniu potrzebnych umiejętności.

 • Samodzielne projekty i laboratoria

Tworzenie własnych projektów i korzystanie z wirtualnych laboratoriów to doskonały sposób na zastosowanie teoretycznej wiedzy w praktyce. Może to obejmować konfigurację własnych sieci domowych, budowanie prostych aplikacji z potencjalnymi słabościami bezpieczeństwa do testowania, czy korzystanie z platform do testowania penetracyjnego, takich jak Hack The Box czy TryHackMe, które oferują bezpieczne środowisko do nauki i praktyki.

2. Naucz się myślenia hakerskiego

Nauczanie się myślenia hakerskiego to kluczowy krok dla testerów oprogramowania dążących do wejścia w świat cyberbezpieczeństwa. Myślenie hakerskie, czyli zdolność do przewidywania działań potencjalnych atakujących i rozumienie, jak mogą wykorzystać słabości systemów, jest fundamentem skutecznej obrony. Oto kilka kroków, które pomogą rozwinąć te umiejętności:

 • Zrozumienie mentalności hakerskiej

Pierwszym krokiem jest zrozumienie, co motywuje hakerów, zarówno etycznych, jak i nieetycznych. To zrozumienie może pomóc w przewidywaniu potencjalnych wektorów ataków i w identyfikacji słabych punktów systemu z perspektywy napastnika. Warto zgłębiać literaturę na temat etycznego hakowania, analiz przypadków oraz uczestniczyć w webinarach i konferencjach poświęconych cyberbezpieczeństwu.

 • Nauka technik etycznego hakowania

Etyczne hakowanie to praktyka wykorzystywania technik hakerskich do identyfikacji słabości systemów w legalny i kontrolowany sposób. Nauka podstawowych technik etycznego hakowania, takich jak skanowanie podatności, testowanie penetracyjne, phishing, i inne, jest niezbędna. Istnieje wiele kursów i certyfikatów, takich jak Certified Ethical Hacker (CEH) od EC-Council, które oferują solidne podstawy w tej dziedzinie.

 • Praktyczne ćwiczenia w bezpiecznym środowisku

Praktykowanie umiejętności hakerskich w kontrolowanym środowisku jest niezbędne do rozwoju myślenia hakerskiego. Platformy takie jak Hack The Box, TryHackMe, czy OWASP WebGoat oferują symulacje rzeczywistych systemów i aplikacji, które można legalnie atakować w celach edukacyjnych. Te platformy dostarczają scenariuszy, które symulują różnorodne ataki i pozwalają na ćwiczenie umiejętności w bezpieczny sposób.

 • Uczestnictwo w CTF (Capture The Flag)

Zawody CTF to konkursy, w których uczestnicy rozwiązują różne zadania związane z cyberbezpieczeństwem, takie jak kryptografia, reverse engineering, exploit development i inne. Uczestnictwo w takich zawodach jest doskonałym sposobem na rozwijanie umiejętności hakerskich, naukę myślenia pod presją i zrozumienie praktycznych aspektów cyberbezpieczeństwa.

 • Studiowanie znanych ataków i podatności

Analiza przypadków znanych ataków, takich jak ataki na Sony Pictures, Equifax, czy WannaCry, może dostarczyć wglądu w techniki stosowane przez hakerów oraz w błędy, które umożliwiły te ataki. Zrozumienie, jak doszło do eksploatacji podatności, jakie błędy zostały popełnione w procesach bezpieczeństwa, i jak można było ich uniknąć, jest nieocenione w budowaniu umiejętności hakerskich.

 • Śledzenie aktualnych trendów i zagrożeń

Cyberbezpieczeństwo to szybko rozwijająca się dziedzina, a hakerzy nieustannie znajdują nowe sposoby na wykorzystanie systemów. Regularne śledzenie aktualnych trendów, najnowszych odkryć podatności i technik ataków jest kluczowe. Portale takie jak Krebs on Security, The Hacker News, czy raporty z firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem, są cennymi źródłami wiedzy.

3. Zdobądź doświadczenie w testowaniu bezpieczeństwa

Zdobycie doświadczenia w testowaniu bezpieczeństwa jest kluczowym krokiem dla testerów oprogramowania, którzy chcą wkroczyć do dziedziny cyberbezpieczeństwa. Praktyczna wiedza i umiejętności nabyte podczas testowania bezpieczeństwa są nieocenione i otwierają drzwi do specjalistycznych ról w branży. Oto jak można zdobyć to doświadczenie:

 • Uczestniczenie w projektach testowania bezpieczeństwa

Zacznij od zaangażowania się w projekty testowania bezpieczeństwa w swojej obecnej organizacji. Może to obejmować wewnętrzne testy penetracyjne, audyty bezpieczeństwa, lub testowanie bezpieczeństwa aplikacji. Jeśli takie możliwości nie są dostępne, rozważ własne projekty lub wolontariat dla organizacji non-profit, które mogą potrzebować pomocy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zdobądź certyfikaty branżowe

Certyfikaty w dziedzinie testowania bezpieczeństwa i etycznego hakowania mogą znacznie zwiększyć Twoje kwalifikacje. Popularne certyfikaty to Certified Ethical Hacker (CEH), GIAC Security Essentials (GSEC), i Offensive Security Certified Professional (OSCP). Te certyfikaty potwierdzają Twoje umiejętności i wiedzę, a także zwiększają Twoją atrakcyjność dla potencjalnych pracodawców.

 • Ucz się od społeczności

Dołącz do społeczności i grup skupionych na cyberbezpieczeństwie, takich jak fora internetowe, grupy na LinkedIn, czy lokalne grupy meetup. Uczestnictwo w takich grupach pozwala na wymianę wiedzy, uczenie się od bardziej doświadczonych praktyków, a także na nawiązywanie kontaktów, które mogą prowadzić do ofert pracy lub projektów

 • Praktyka na platformach do testowania

Korzystanie z platform takich jak Hack The Box, TryHackMe, czy OWASP WebGoat, które oferują bezpieczne środowisko do nauki i praktykowania umiejętności testowania bezpieczeństwa, jest doskonałym sposobem na zdobycie doświadczenia. Te platformy oferują scenariusze i wyzwania, które symulują rzeczywiste ataki, pozwalając na praktyczne zastosowanie i rozwijanie umiejętności hakerskich.

 • Rozwijaj umiejętności w zakresie automatyzacji testów bezpieczeństwa

Zdobądź praktyczną wiedzę na temat narzędzi do automatyzacji testów bezpieczeństwa, takich jak Burp Suite, OWASP ZAP, czy narzędzia do skanowania podatności, takie jak Nessus lub Qualys. Zrozumienie, jak skonfigurować te narzędzia, interpretować wyniki i integrować testy bezpieczeństwa z ciągłą integracją i dostarczaniem (CI/CD), jest kluczowe dla nowoczesnego testowania bezpieczeństwa.

 • Dokumentuj i raportuj swoje wyniki

Umiejętność skutecznego dokumentowania i raportowania znalezionych słabości jest równie ważna jak sama zdolność do ich identyfikacji. Praktykuj pisanie czytelnych raportów, które jasno opisują znalezione podatności, ich potencjalny wpływ, oraz zalecane środki zaradcze. Dobra komunikacja jest kluczowa w pracy specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa.

 • Bierz udział w zawodach CTF

Zawody Capture The Flag (CTF) są nie tylko świetną formą nauki, ale również pozwalają na demonstrację umiejętności w realistycznych scenariuszach. Udział w takich zawodach może również przyciągnąć uwagę potencjalnych pracodawców i pomóc w budowaniu portfolio.

4. Poznaj przepisy i standardy bezpieczeństwa

Znajomość przepisów i standardów bezpieczeństwa jest nieodzownym elementem pracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Dla testerów oprogramowania, którzy chcą przenieść swoje umiejętności w obszar cyberbezpieczeństwa, zrozumienie tych ram prawnych i najlepszych praktyk jest kluczowe do oceny zgodności systemów i aplikacji z obowiązującymi wymogami. Oto główne obszary, na które należy zwrócić uwagę:

Międzynarodowe Standardy Bezpieczeństwa Informacji

 • ISO/IEC 27001: Jest to międzynarodowy standard określający wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). Znajomość tego standardu jest kluczowa dla zrozumienia, jak organizacje powinny zarządzać bezpieczeństwem swoich informacji, włączając w to aspekty organizacyjne i techniczne.
 • NIST Cybersecurity Framework: Opracowany przez National Institute of Standards and Technology, ten framework oferuje zestaw najlepszych praktyk, które pomagają organizacjom w zarządzaniu ryzykiem cyberbezpieczeństwa. Jest to szczególnie użyteczne dla zrozumienia amerykańskiego podejścia do cyberbezpieczeństwa.

Przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych

 • GDPR (General Data Protection Regulation): To rozporządzenie Unii Europejskiej nakłada na organizacje szereg obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych obywateli UE. Dla testerów bezpieczeństwa jest to kluczowe, by zrozumieć wymogi dotyczące bezpieczeństwa danych i konsekwencje naruszeń danych.
 • CCPA (California Consumer Privacy Act): Stanowe prawo w Kalifornii, które podobnie do GDPR, zapewnia konsumentom szerokie prawa do prywatności i ochrony ich danych osobowych. Testerzy muszą być świadomi takich przepisów, szczególnie gdy pracują z firmami, które obsługują klientów z Kalifornii.

Specyficzne dla branży standardy bezpieczeństwa

 • PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard): Standard bezpieczeństwa danych dla wszystkich organizacji, które przechowują, przetwarzają lub przekazują dane karty płatniczej. Znajomość PCI DSS jest niezbędna dla testerów pracujących z aplikacjami i systemami płatności.
 • HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act): Amerykański akt prawny regulujący ochronę danych medycznych i zdrowotnych. Testerzy w branży opieki zdrowotnej muszą znać HIPAA, aby zapewnić zgodność aplikacji i systemów z przepisami o prywatności i bezpieczeństwie danych pacjentów.

Szkolenia i certyfikacje

Dla testerów oprogramowania ważne jest, aby nie tylko zdobyć teoretyczną wiedzę na temat tych standardów i przepisów, ale także zrozumieć, jak je praktycznie stosować w codziennej pracy. Istnieje wiele szkoleń i certyfikatów, które mogą pomóc w tej dziedzinie, takich jak:

 • CISM (Certified Information Security Manager): Certyfikat skupiający się na zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, idealny dla osób chcących zajmować się aspektami zarządzania ryzykiem i zgodności.
 • CISSP (Certified Information Systems Security Professional): Jeden z najbardziej uznanych certyfikatów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, który obejmuje szeroki zakres wiedzy, od aspektów technicznych po zarządzanie i polityki bezpieczeństwa.

5. Uczestnicz w społeczności cyberbezpieczeństwa

Uczestnictwo w społeczności cyberbezpieczeństwa jest nieocenionym elementem kariery każdego specjalisty w tej dziedzinie, w tym testerów oprogramowania dążących do specjalizacji w cyberbezpieczeństwie. Włączenie się do tej społeczności pozwala na wymianę wiedzy, doświadczeń, a także na budowanie sieci kontaktów zawodowych, które mogą otwierać nowe możliwości kariery. Oto kilka sposobów, jak można aktywnie uczestniczyć w społeczności cyberbezpieczeństwa:

 • Dołącz do lokalnych i internetowych grup dyskusyjnych

Wiele miast i regionów ma lokalne grupy spotkań (meetups) poświęcone cyberbezpieczeństwu, gdzie profesjonaliści z branży mogą spotykać się, dzielić wiedzą i doświadczeniami. Dodatkowo, istnieje mnóstwo forów internetowych i grup na platformach społecznościowych takich jak LinkedIn czy Reddit, które skupiają entuzjastów i profesjonalistów cyberbezpieczeństwa z całego świata.

 • Uczestnicz w konferencjach i webinarach

Branża cyberbezpieczeństwa jest znana z licznych konferencji, warsztatów i webinarów, które odbywają się regularnie na całym świecie. Uczestnictwo w tych wydarzeniach, zarówno w roli słuchacza jak i prelegenta, to świetny sposób na zdobywanie nowej wiedzy, poznawanie trendów w branży oraz nawiązywanie kontaktów zawodowych. Przykłady znaczących konferencji to DEF CON, Black Hat, RSA Conference oraz lokalne wydarzenia takie jak Security BSides.

 • Zostań członkiem organizacji profesjonalnych

Dołączenie do organizacji profesjonalnych skupiających specjalistów z dziedziny cyberbezpieczeństwa może zapewnić dostęp do ekskluzywnych zasobów, szkoleń oraz możliwości networkingowych. Przykłady takich organizacji to (ISC)², ISACA, oraz OWASP (Open Web Application Security Project), które oferują certyfikacje, szkolenia, konferencje i lokalne rozdziały.

 • Współpracuj nad projektami open source

Wiele projektów związanych z cyberbezpieczeństwem jest prowadzonych jako open source i ceni sobie wkład społeczności. Współpraca nad takimi projektami, nawet w niewielkim zakresie, może być doskonałym sposobem na naukę, rozwijanie umiejętności oraz budowanie reputacji w społeczności. Może to obejmować rozwój narzędzi bezpieczeństwa, udział w testowaniu aplikacji czy tworzenie dokumentacji.

 • Dziel się wiedzą i doświadczeniami

Pisanie artykułów, blogów, tworzenie podcastów czy wideoporadników to kolejny sposób na aktywne uczestnictwo w społeczności cyberbezpieczeństwa. Dzielenie się swoimi doświadczeniami, wnioskami z badań, lub nawet opisywaniem wyzwań, z którymi się spotkałeś, może pomóc innym i jednocześnie zwiększyć Twoją widoczność w branży.

 • Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

Cyberbezpieczeństwo to dynamicznie zmieniająca się dziedzina, dlatego ważne jest, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami, trendami, odkryciami podatności i technikami ataku. Regularne czytanie branżowych portali informacyjnych, blogów i słuchanie podcastów to dobry sposób na utrzymanie aktualności wiedzy.

6. Certyfikaty w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

Posiadanie certyfikatów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest nie tylko dowodem na posiadanie określonej wiedzy i umiejętności, ale również może znacząco zwiększyć atrakcyjność kandydata na rynku pracy. Dla testerów oprogramowania, którzy pragną przebranżowić się w cyberbezpieczeństwo, zdobycie odpowiednich certyfikatów jest kluczowym krokiem. Oto niektóre z najbardziej cenionych certyfikatów w branży:

 • Certified Ethical Hacker (CEH)

CEH, oferowany przez EC-Council, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów dla osób chcących specjalizować się w etycznym hakowaniu. Program naucza metod i technik wykorzystywanych przez hakerów w legalny sposób, aby pomóc organizacjom w identyfikacji potencjalnych luk w ich systemach bezpieczeństwa.

 

 • Offensive Security Certified Professional (OSCP)

OSCP jest uważany za jeden z bardziej wymagających certyfikatów, skierowany do osób z doświadczeniem w testowaniu penetracyjnym. Program oferowany przez Offensive Security wymaga od kandydatów zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie hakowania i testowania bezpieczeństwa, co jest oceniane poprzez 24-godzinny egzamin praktyczny.

 

 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

CISSP, oferowany przez (ISC)², jest jednym z najbardziej prestiżowych certyfikatów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, skupiający się na szerokim zakresie wiedzy związanej z zarządzaniem i inżynierią bezpieczeństwa informacji. Jest to doskonały wybór dla osób dążących do ról kierowniczych w cyberbezpieczeństwie.

 

 • CompTIA Security+

Security+ od CompTIA to certyfikat podstawowy, który oferuje szerokie wprowadzenie do kluczowych koncepcji i praktyk w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Jest to dobry punkt wyjścia dla osób na początku swojej drogi w cyberbezpieczeństwie, pokrywający podstawy kryptografii, zarządzania tożsamością i dostępem, bezpieczeństwa sieci i zagrożeń.

 

 • Certified Information Security Manager (CISM)

CISM, oferowany przez ISACA, jest skierowany do menedżerów i liderów odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Certyfikat koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem, opracowywaniu polityk bezpieczeństwa, oraz budowaniu i zarządzaniu programami bezpieczeństwa informacji.

 

 • Global Information Assurance Certification (GIAC)

GIAC oferuje szeroki zakres certyfikatów skierowanych do specjalistów w różnych obszarach cyberbezpieczeństwa, w tym testowania penetracyjnego, forensyki cyfrowej, obrony przed cyberatakami, i zarządzania ryzykiem. Certyfikaty GIAC są cenione za ich specjalistyczne podejście i głęboki nacisk na praktyczne umiejętności.

 

Jak wybrać odpowiedni certyfikat?

Wybór odpowiedniego certyfikatu zależy od indywidualnych celów kariery, obecnego poziomu umiejętności oraz zainteresowań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Dla osób nowych w branży, CompTIA Security+ może być dobrym punktem wyjścia. Dla tych, którzy chcą skupić się na testowaniu penetracyjnym, CEH lub OSCP będą bardziej odpowiednie. CISSP i CISM są z kolei doskonałymi wyborami dla osób dążących do ról liderów w cyberbezpieczeństwie.

 

Notatka o autorze:

Zajmuję się testowaniem, zabezpieczaniem i zapewnianiem jakości oprogramowania od ponad 13 lat. Rozpocząłem swoją karierę od testów manualnych i analizy biznesowo-technicznej. Obecnie prowadzę firmę Quality Island, która zajmuje się szeroko pojętym testowaniem oprogramowania oraz szkoleniami dla przyszłych i obecnych testerów oprogramowania. Moją specjalnością są testy automatyczne aplikacji webowych oraz budowa procesów automatyzacji i robotyzacji. Od 8 lat prowadzę aktywnie szkolenia oraz konsultacje z tych tematów i wykonuję zlecenia dla firm trzecich jako konsultant, ekspert oraz audytor. Współpracuję również z firmami jako osoba do rekrutacji i weryfikacji technicznych. Interesują mnie głównie tematy związane z architekturą IT oraz zagadnienia DevOps/TestOps, ponieważ ściśle wiążą się z zapewnianiem jakości oprogramowania.

 

Tomasz Stelmach

CEO&Founder

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *