Testowanie bezpieczeństwa: rola testowania manualnego i automatycznego

Testowanie bezpieczeństwa to proces oceny i analizy systemów, aplikacji lub infrastruktury pod kątem potencjalnych zagrożeń i słabości. Jego celem jest identyfikacja luk w stworzonych zabezpieczeniach, które mogą prowadzić do naruszenia poufności, integralności i dostępności danych. Jest to proces ciągły, który powinien być wykonywany regularnie, aby upewnić się, że systemy są odpowiednio chronione przed kolejnymi zagrożeniami.

Testowanie manualne bezpieczeństwa

Testowanie manualne bezpieczeństwa to proces identyfikacji potencjalnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem w systemach, aplikacjach, sieciach lub stronach internetowych. W przeciwieństwie do automatycznego testowania bezpieczeństwa, w którym używane są narzędzia do skanowania i wykrywania podatności, testowanie manualne polega na zaangażowaniu testerów, którzy ręcznie analizują aplikacje lub infrastrukturę w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach.

Penetracyjne testowanie bezpieczeństwa, znane również jako pentesty, jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów identyfikacji podatności w systemach i aplikacjach. Podczas gdy wiele narzędzi automatycznych oferuje możliwość skanowania podatności, istnieje również silna potrzeba ręcznej interwencji w postaci manualnych pentestów. Oto bardziej szczegółowy przegląd zalet i wad testowania manualnego w kontekście pentestów:

Zalety manualnych pentestów:

 1. Głębokie zrozumienie systemu: Eksperci pentestowi mają zdolność do analizy i zrozumienia specyfiki aplikacji lub systemu, co pozwala im na identyfikację bardziej złożonych podatności.
 2. Symulacja rzeczywistych ataków: Manualne pentesty pozwalają na symulację działań rzeczywistych atakujących, oferując realne spojrzenie na to, jak atak mógłby przebiegać.
 3. Złożone scenariusze ataku: Testerzy manualni są w stanie skonstruować bardziej skomplikowane łańcuchy ataku, które wykorzystują kombinację różnych podatności.
 4. Personalizacja testów: Eksperci pentestowi mogą dostosowywać testy do specyficznych potrzeb i wymagań organizacji.
 5. Odkrywanie logiki biznesowej: Ataki na logikę biznesową są trudne do wykrycia przez narzędzia automatyczne, ale testerzy manualni są w stanie je identyfikować i wykorzystywać.

Wady manualnych pentestów:

 1. Ograniczona skalowalność: W przeciwieństwie do narzędzi automatycznych, ludzie mają swoje limity czasowe i fizyczne, co może ograniczać zasięg testów.
 2. Błędy ludzkie: Pomimo doświadczenia, testerzy są podatni na pomyłki lub przeoczenia.
 3. Koszt: Ze względu na specjalistyczne umiejętności wymagane do przeprowadzenia manualnych pentestów, mogą być one kosztowne.
 4. Niepowtarzalność: Dwa różne zespoły mogą mieć różne opinie na temat tego, co stanowi podatność lub jakie zagrożenie jest najbardziej krytyczne.

Testowanie manualne bezpieczeństwa: zalety i wady

Testowanie automatyczne bezpieczeństwa

Automatyczne testowanie bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście penetracyjnym (pentest), polega na wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi, które skanują systemy i aplikacje w poszukiwaniu znanych podatności. Takie narzędzia oferują przyspieszone i skalowalne podejście do identyfikacji problemów z bezpieczeństwem. Oto szczegółowy przegląd zalet i wad testowania automatycznego w kontekście pentestów:

Zalety automatycznych pentestów:

 1. Skalowalność: Narzędzia do testów penetracyjnych mogą przeskanować dużą liczbę systemów w krótkim czasie, oferując szybki przegląd potencjalnych podatności.
 2. Powtarzalność: Testy można łatwo powtarzać w regularnych odstępach czasu, zapewniając stałą ochronę przed znanych zagrożeniami.
 3. Aktualizacje podatności: Większość narzędzi jest regularnie aktualizowana bazami danych o nowo odkrytych podatnościach, co pozwala organizacjom być na bieżąco z zagrożeniami.
 4. Redukcja błędów ludzkich: Automatyczne narzędzia działają według predefiniowanych algorytmów, co redukuje ryzyko pomyłek związanych z ludzkim czynnikiem.
 5. Koszty: Długoterminowe koszty są często niższe w porównaniu z ciągłym zatrudnianiem ekspertów do manualnych testów.

Wady automatycznych pentestów:

 1. Ograniczony zakres: Narzędzia automatyczne skupiają się głównie na znanych podatnościach, pomijając potencjalnie nieznane lub unikatowe błędy specyficzne dla danego systemu.
 2. Falszywe pozytywy: Automatyczne narzędzia mogą generować błędne alerty, które wymagają ręcznej weryfikacji.
 3. Brak analizy kontekstu: Narzędzia automatyczne nie rozumieją kontekstu biznesowego aplikacji, co może prowadzić do niedoceniania pewnych podatności lub nadmiernej koncentracji na mniej istotnych zagrożeniach.
 4. Zawodność przed zaawansowanymi zagrożeniami: Automatyczne narzędzia mogą nie być w stanie wykryć bardziej złożonych ataków, które wymagają łańcuchów podatności lub specyficznych interakcji z systemem.

Testowanie automatyczne bezpieczeństwa: zalety i wady

Podsumowując, bezpieczeństwo cyfrowe stanowi kluczową kwestię we współczesnym świecie technologicznym, gdzie ryzyko naruszenia danych i potencjalnych ataków jest stałym zagrożeniem dla organizacji. W tym dynamicznym środowisku, skuteczna strategia obronna musi być wszechstronna, a połączenie testów manualnych i automatycznych stanowi złoty standard w zakresie zapewnienia optymalnego poziomu ochrony.

Testy manualne w kontekście bezpieczeństwa oferują dogłębne zrozumienie specyfiki systemu oraz umożliwiają indywidualne podejście do oceny jego podatności. Testerzy manualni, dzięki swojemu doświadczeniu, intuicji i wiedzy, są zdolni do identyfikacji subtelnych błędów w logice aplikacji, nietypowych podatności czy ataków opartych na specyficznych cechach systemu. Ich zdolność do myślenia „poza schematem” i adaptacji do nieprzewidzianych sytuacji jest nieoceniona, zwłaszcza w kontekście złożonych i indywidualnie dostosowanych systemów.

Z drugiej strony, testy automatyczne oferują efektywność, powtarzalność i skalowalność. W erze big data, gdzie ilość informacji przechowywanych i przetwarzanych przez organizacje rośnie w zawrotnym tempie, narzędzia automatyczne są niezbędne do skanowania i monitorowania olbrzymich zbiorów danych. Są one również nieocenione w identyfikacji znanych podatności, do których bazy są regularnie aktualizowane. Ich zdolność do szybkiego skanowania i generowania raportów sprawia, że stanowią nieodzowny element w cyklu życia bezpieczeństwa aplikacji.

Jednakże, zarówno testy manualne, jak i automatyczne mają swoje ograniczenia. Gdzie testy manualne mogą być czasochłonne i podatne na błędy ludzkie, testy automatyczne mogą generować fałszywe pozytywy i pomijać niektóre niestandardowe podatności. Dlatego połączenie obu tych metod w jednym spójnym procesie stanowi klucz do skutecznej ochrony. Integracja obu podejść pozwala na maksymalne wykorzystanie zalet każdej metody, jednocześnie minimalizując ich słabości.

Współpraca między testerami manualnymi a narzędziami automatycznymi pozwala na holistyczne podejście do bezpieczeństwa, zapewniając organizacjom pełniejszy obraz potencjalnych zagrożeń i umożliwiając efektywną reakcję na nie. W świecie, w którym technologia nieustannie się rozwija i zmienia, taka zintegrowana strategia jest nie tylko zalecana, ale wręcz konieczna.

Notatka o autorze:

Zajmuję się testowaniem, zabezpieczaniem i zapewnianiem jakości oprogramowania od ponad 13 lat. Rozpocząłem swoją karierę od testów manualnych i analizy biznesowo-technicznej. Obecnie prowadzę firmę Quality Island, która zajmuje się szeroko pojętym testowaniem oprogramowania oraz szkoleniami dla przyszłych i obecnych testerów oprogramowania. Moją specjalnością są testy automatyczne aplikacji webowych oraz budowa procesów automatyzacji i robotyzacji. Od 8 lat prowadzę aktywnie szkolenia oraz konsultacje z tych tematów i wykonuję zlecenia dla firm trzecich jako konsultant, ekspert oraz audytor. Współpracuję również z firmami jako osoba do rekrutacji i weryfikacji technicznych. Interesują mnie głównie tematy związane z architekturą IT oraz zagadnienia DevOps/TestOps, ponieważ ściśle wiążą się z zapewnianiem jakości oprogramowania.

 

Tomasz Stelmach

CEO&Founder

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *