11. Instrukcja warunkowa SWITCH | Quality Island

11. Instrukcja warunkowa SWITCH

mar 18, 2022

Instrukcja switch jest jedną z instrukcji warunkowych w języku Java. Instrukcja switch pozwala nam zastąpić kilka zagnieżdżonych konstrukcji if-else, a tym samym sprawić, że nasz kod będzie bardziej czytelny i zwięzły.

Instrukcja warunkowa switch

Instrukcja switch

 • Od 1 do n przypadków „case”
 • argument przekazany do „case” musi być stałą lub literałem. Nie można używać zmiennych
 • wartości „case” musza być unikalne
 • instrukcja „case” może, ale wcale nie musi posiadać instrukcji „break”

Przykład wykorzystania:

String dzienTygodnia = "maj";

switch(dzienTygodnia){
  case "poniedziałek":
    System.out.println("8:00-16:00");
    break;
  case "wtorek":
  System.out.println("8:00-16:00");
    break;
  case "środa":
    System.out.println("8:00-15:00");
    break;
  case "czwartek":
    System.out.println("8:00-15:00");
    break;
  case "piątek":
    System.out.println("8:00-14:00");
    break;
  case "sobota":
    System.out.println("8:00-12:00");
    break;
  case "niedziela":
    System.out.println("Sklep nieczynny!");
    break;
  default:
    System.out.println("Podana błędne dane!");
}