Typowe obowiązki i wymagania dotyczące testera oprogramowania

Tester oprogramowania jest specjalistą odpowiedzialnym za przeprowadzanie różnych rodzajów testów w celu sprawdzenia funkcjonalności i ogólnej jakości oprogramowania. Typowe obowiązki i wymagania związane z tą rolą są niezwykle istotne do zapewnienia wysokiej jakości produktu i satysfakcji użytkowników. Ono niektóre z nich:

1. Analizowanie historii użytkowników oraz wymagań/use case’ów pod kątem poprawności i wykonalności

 • Dokładna analiza historyjek użytkowników oraz wymagań/use case’ów w celu zrozumienia ich treści i celów.
 • Ocena, czy są one poprawne i wykonalne z perspektywy testowania.
 • Identyfikowanie ewentualnych braków, niejasności lub konfliktów w wymaganiach i zgłaszanie ich odpowiednim osobom.

2. Bliska współpraca z innymi członkami zespołu i działami

 • Aktywna współpraca i komunikacja z programistami, projektantami, analitykami i innymi członkami zespołu projektowego.
 • Uczestnictwo w regularnych spotkaniach zespołowych w celu omówienia postępu, rozwiązywania problemów i wymiany informacji.

3. Wykonywanie wszystkich poziomów testowania

 • Przeprowadzanie testów na różnych poziomach, takich jak testy modułowe, integracyjne, systemowe czy akceptacyjne.
 • Weryfikowanie, czy funkcjonalności systemu działają zgodnie z oczekiwaniami i spełniają określone wymagania.

4. Wykrywanie i śledzenie defektów oprogramowania oraz niezgodności

 • Aktywne poszukiwanie defektów oprogramowania, takich jak błędy funkcjonalne, niezgodności z wymaganiami lub problemy wydajnościowe.
 • Dokładne raportowanie defektów, używając narzędzi do zarządzania defektami, i śledzenie ich statusu aż do ich rozwiązania.

5. Dostarczanie terminowych rozwiązań

 • Zapewnianie, że wszystkie testy są przeprowadzane w określonym czasie i zgodnie z harmonogramem projektu.
 • Skrupulatne monitorowanie postępu testów i raportowanie wyników oraz ewentualnych opóźnień.

6. Stosowanie zasad inżynierii jakości w całym cyklu życia produktu Agile

 • Wdrażanie standardów i najlepszych praktyk inżynierii jakości w procesach testowych.
 • Uczestnictwo w ciągłym doskonaleniu oprogramowania, wprowadzanie nowych technik testowania.

7. Świadczenie wsparcia i dokumentacji

 • Udzielanie wsparcia innym członkom zespołu, odpowiadanie na pytania i udzielanie porad związanych z testowaniem.
 • Tworzenie i aktualizowanie dokumentacji testowej, takiej jak plany testowe, raporty, instrukcje obsługi.
 • Dokumentowanie wyników testów, usterek i wniosków, aby umożliwić lepsze zrozumienie postępu testów i umożliwić śledzenie zmian w systemie.

Wymagania dotyczące testera oprogramowania:

1. DevOps i Metodologia Agile

DevOps i Metodologia Agile są wymagane od testerów oprogramowania, ponieważ umożliwiają skrócenie cyklu dostarczania oprogramowania, zapewnienie wysokiej jakości produktu i efektywną komunikację w zespole.

2. Automatyzacja testów

Automatyzacja testów jest wymagana od testerów oprogramowania, ponieważ umożliwia szybsze i bardziej powtarzalne wykonywanie testów, co przyspiesza proces testowania i zwiększa efektywność pracy. Automatyzacja testów pomaga w identyfikacji błędów i defektów oprogramowania, a także minimalizuje ryzyko ludzkich błędów. Jest również niezbędna w przypadku ciągłej integracji i dostarczania oprogramowania, gdzie wymagane jest częste wdrażanie i testowanie zmian.

3. Wiedza na temat cyklu życia oprogramowania (SDLC)

SDLC obejmuje etapy takie jak analiza wymagań, projektowanie, implementacja, testowanie i utrzymanie oprogramowania. Testerzy muszą znać te fazy i wiedzieć, jak najlepiej przeprowadzać testy w każdej z nich, aby zapewnić kompleksowe pokrycie testowe i wysoką jakość oprogramowania.

4. Przygotowywanie testów

Przygotowanie testów wymaga analizy wymagań, zrozumienia funkcjonalności systemu oraz identyfikacji potencjalnych scenariuszy testowych. Testerzy muszą także określić kryteria sukcesu dla poszczególnych testów, aby móc ocenić, czy oprogramowanie spełnia wymagania. Przygotowanie testów jest istotne dla zapewnienia kompletności i skuteczności procesu testowania oraz znalezienia defektów i błędów w oprogramowaniu.

5. Najnowsze technologie i programowanie

Świat technologii i programowania ciągle się rozwija, dlatego testerzy muszą być na bieżąco z nowymi narzędziami, frameworkami i technologiami wykorzystywanymi w branży. Posiadanie wiedzy na ich temat pozwala testerom na skuteczne testowanie nowoczesnych aplikacji i systemów. Dodatkowo, umiejętność programowania, zwłaszcza w językach powszechnie stosowanych w branży, umożliwia testerom bardziej zaawansowane tworzenie skryptów testowych, automatyzację testów oraz analizę i interpretację wyników testów.

6. Racjonalne i logiczne myślenie

Racjonalne i logiczne myślenie jest kluczowe dla testerów oprogramowania. Pomaga im analizować wymagania, identyfikować defekty i projektować skuteczne testy. To umiejętność rozwiązywania problemów i wnioskowania, która zapewnia wysoką jakość testowania.

Notatka o autorze:

Zajmuję się testowaniem, zabezpieczaniem i zapewnianiem jakości oprogramowania od ponad 13 lat. Rozpocząłem swoją karierę od testów manualnych i analizy biznesowo-technicznej. Obecnie prowadzę firmę Quality Island, która zajmuje się szeroko pojętym testowaniem oprogramowania oraz szkoleniami dla przyszłych i obecnych testerów oprogramowania. Moją specjalnością są testy automatyczne aplikacji webowych oraz budowa procesów automatyzacji i robotyzacji. Od 8 lat prowadzę aktywnie szkolenia oraz konsultacje z tych tematów i wykonuję zlecenia dla firm trzecich jako konsultant, ekspert oraz audytor. Współpracuję również z firmami jako osoba do rekrutacji i weryfikacji technicznych. Interesują mnie głównie tematy związane z architekturą IT oraz zagadnienia DevOps/TestOps, ponieważ ściśle wiążą się z zapewnianiem jakości oprogramowania.

 

Tomasz Stelmach

CEO&Founder

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *