Testowanie dostępności – Jak? Kiedy? Narzędzia i tipy

W erze cyfrowej, dostępność staje się coraz ważniejszym zagadnieniem, które nie może być ignorowane. Testowanie dostępności definiowane jest jako proces sprawdzania, czy aplikacja lub strona internetowa jest dostępna dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich fizycznych lub sensorycznych ograniczeń. Celem jest zapewnienie, że osoby z niepełnosprawnościami, takimi jak zaburzenia widzenia, słuchu czy ruchu, mogą swobodnie korzystać z cyfrowych zasobów. W duchu inkluzji cyfrowej, praktyka ta nie tylko otwiera drzwi do większej liczby użytkowników, ale także przyczynia się do budowania bardziej empatycznego i świadomego społeczeństwa cyfrowego. W tym artykule zbadamy kluczowe aspekty testowania dostępności, techniki, narzędzia oraz korzyści płynące z tego rodzaju testowania.

Cele testowania dostępności

W świecie digitalizacji, różnorodność grup odbiorców korzystających z platform online rośnie w zastraszającym tempie. Walidacja interfejsu użytkownika stanowi pierwszy krok na drodze do stworzenia aplikacji lub strony internetowej, które są przyjazne dla wszystkich, niezależnie od ich ograniczeń fizycznych czy sensorycznych. Ten etap obejmuje ocenę kolorystyki, typografii, układu elementów, a także dostępności funkcji interaktywnych.

Kolejny istotny aspekt to kompatybilność z technologiami wspomagającymi, które ułatwiają osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z cyfrowych zasobów. Na przykład, czytniki ekranu muszą być w stanie poprawnie interpretować treści, a aplikacje muszą być na tyle intuicyjne, aby użytkownicy mogli z nich korzystać za pomocą specjalistycznych klawiatur czy oprogramowania rozpoznawania mowy.

Dostępność funkcji to kolejny ważny cel testowania dostępności. Każda funkcja aplikacji lub strony internetowej powinna być łatwo dostępna, bez konieczności wykonywania skomplikowanych kombinacji klawiszy czy innych trudnych operacji. Zrozumienie, jak różne grupy odbiorców korzystają z aplikacji, jest kluczowe dla opracowania intuicyjnych ścieżek nawigacyjnych i funkcji.

Testowanie dostępności nie jest jednorazowym zadaniem, ale procesem, który powinien być integralną częścią cyklu życia projektu. Wdrożenie praktyk testowania dostępności od początku procesu projektowania i rozwoju może znacznie przyczynić się do ostatecznej użyteczności produktu, zapewniając, że jest on naprawdę uniwersalny i otwarty dla szerokiej gamy użytkowników.

Techniki i narzędzia

Przystępując do testowania dostępności, istotne jest zrozumienie, że zarówno manualne, jak i zautomatyzowane techniki mają swoje miejsce w tym procesie. Manualne testowanie dostępności, choć czasochłonne, pozwala na głębokie zrozumienie doświadczenia użytkownika, zwłaszcza gdy korzysta on z technologii wspomagających. Z drugiej strony, zautomatyzowane narzędzia mogą znacznie przyspieszyć proces identyfikacji problemów z dostępnością, skanując kod źródłowy pod kątem powszechnych błędów i zgodności z normami, takimi jak WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Przegląd popularnych narzędzi do testowania dostępności obejmuje takie pozycje jak axe, WAVE czy JAWS. Każde z tych narzędzi oferuje unikalny zestaw funkcji, które mogą pomóc organizacjom w identyfikowaniu i naprawianiu problemów z dostępnością. Narzędzie axe, na przykład, oferuje zautomatyzowane skanowanie kodu źródłowego, podczas gdy WAVE dostarcza wizualne wskaźniki problemów z dostępnością na stronie. JAWS, będący czytnikiem ekranu, umożliwia testerom zrozumienie, jak osoby niewidome lub słabowidzące doświadczają zawartości strony internetowej.

Wybór odpowiednich technik i narzędzi jest kluczowy dla efektywnego testowania dostępności. Połączenie manualnego i zautomatyzowanego testowania może zaoferować holistyczny przegląd dostępności produktu, jednocześnie umożliwiając szybką identyfikację i naprawę błędów.

Prawne ramy dostępności

W dobie cyfryzacji dostęp do zasobów online stał się podstawowym prawem. Różne kraje opracowały prawa i regulacje, aby zapewnić, że treści cyfrowe są dostępne dla wszystkich, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. W Stanach Zjednoczonych, sekcja 508 Ustawy o Rehabilitacji z 1973 roku wymaga, aby technologia informacyjna federalna była dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Podobnie, w Europie, Standardy Dostępności dla Produktów i Usług ICT mają na celu zharmonizowanie wymagań dotyczących dostępności na rynku wewnętrznym.

Te regulacje zazwyczaj opierają się na międzynarodowych standardach dostępności, takich jak Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), które dostarczają zaleceń dotyczących tworzenia dostępnych treści online. Przestrzeganie tych regulacji nie tylko chroni organizacje przed potencjalnymi sporami prawnymi i karą finansową, ale także przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku marki, pokazując zaangażowanie w promowanie inkluzywności i równości.

Ponadto, zrozumienie i przestrzeganie tych regulacji jest kluczowe dla efektywnego testowania dostępności. Umożliwia to organizacjom identyfikowanie potencjalnych problemów z dostępnością na wczesnym etapie procesu rozwoju, co znacznie obniża koszty i ryzyko związane z wprowadzeniem niezbędnych poprawek w późniejszym czasie.

Przypadki studialne

Zbadanie realnych przypadków aplikacji testowania dostępności w różnych organizacjach dostarcza konkretnych przykładów, które mogą służyć jako modele do naśladowania. Każda branża posiada swoje unikatowe wyzwania w zakresie dostępności, a zrozumienie, jak inne organizacje poradziły sobie z tymi problemami, może dostarczyć cennych wskazówek.

Przykładowo, w sektorze edukacyjnym, dostępność cyfrowa jest kluczowa dla zapewnienia, że wszyscy studenci, niezależnie od swoich zdolności, mają równy dostęp do materiałów edukacyjnych. Analiza, jak uczelnie wyższe lub platformy edukacyjne online zintegrowały testowanie dostępności w swoich procesach rozwoju, może dostarczyć wskazówek dotyczących najlepszych praktyk i narzędzi.

Podobnie, w branży e-commerce, zapewnienie dostępności może znacznie zwiększyć zasięg rynkowy, umożliwiając dostęp do większej liczby klientów. Przypadki studialne z tej branży mogą zilustrować, jak testowanie dostępności przyczynia się do poprawy zadowolenia klienta i zwiększenia sprzedaży.

W każdym przypadku, analiza strategii, narzędzi, wyzwań i sukcesów może dostarczyć praktycznej wiedzy, która pomoże organizacjom w opracowywaniu i wdrażaniu skutecznych strategii testowania dostępności.

Praktyczne wskazówki

Testowanie dostępności jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także etycznym imperatywem, aby zapewnić, że wszyscy użytkownicy mogą korzystać z cyfrowych zasobów. Aby z powodzeniem zrealizować cele dostępności, organizacje powinny przyjąć holistyczne podejście, które obejmuje następujące praktyczne wskazówki:

Wybór narzędzi:

Wybór właściwych narzędzi jest kluczowy. Narzędzia takie jak axe, WAVE czy JAWS mogą oferować różne funkcje, które pomagają w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów z dostępnością. Ważne jest, aby wybrać narzędzia, które są łatwe w użyciu, ale także dostarczają dokładnej analizy dostępności.

Szkolenie zespołów:

Szkolenie zespołów deweloperskich i testerskich w zakresie standardów dostępności, takich jak WCAG, jest fundamentalne. Dobre zrozumienie standardów dostępności pomoże zespołom w wczesnym etapie identyfikować potencjalne problemy. Zapraszamy Cię do kontaktu z nami – realizujemy świetne szkolenia z testów dostępności!

Integracja wczesnych testów:

Im wcześniej zaczniesz testować dostępność, tym łatwiej będzie zidentyfikować i rozwiązać problemy. Integracja testowania dostępności od początku procesu rozwoju jest zalecana.

Stałe monitorowanie:

Dostępność nie jest jednorazowym zadaniem. Stałe monitorowanie i testowanie dostępności są kluczowe, aby upewnić się, że Twoje strony lub aplikacje pozostają dostępne w miarę ewolucji projektu.

Zbieranie opinii:

Opinie od użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami, są bezcenne w ulepszaniu dostępności. Może to również obejmować przeprowadzanie testów użyteczności z osobami z niepełnosprawnościami, aby zrozumieć ich doświadczenia.

Dostosowanie do zmieniających się standardów:

Standardy dostępności ewoluują, a nowe wersje standardów, takich jak WCAG, są publikowane w miarę pojawiania się nowych technologii i badań. Regularne przeglądanie i aktualizowanie swoich strategii testowania dostępności, aby spełniały aktualne standardy, jest kluczowe.

Utrzymywanie dokumentacji:

Utrzymywanie dokładnej dokumentacji na temat testowania dostępności, w tym problemów, rozwiązań i najlepszych praktyk, jest ważne dla ciągłego ulepszania procesów oraz dla zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi i standardami branżowymi.

Przez przyjęcie tych praktycznych wskazówek, organizacje mogą zbudować solidne fundamenty dla swoich inicjatyw w zakresie dostępności, co w rezultacie przyczyni się do stworzenia bardziej inkluzywnych i użytecznych produktów cyfrowych.

Wnioski

Testowanie dostępności jest krytycznym elementem w procesie tworzenia aplikacji lub strony internetowej, umożliwiając organizacjom oferowanie produktów, które są dostępne dla jak najszerszego spektrum użytkowników. Przez badanie celów testowania dostępności, prawnych ram, praktycznych wskazówek, a także poprzez analizę rzeczywistych przypadków studialnych, zyskaliśmy głębsze zrozumienie znaczenia i korzyści płynących z takich testów. Wnioski te podkreślają, że proaktywne podejście do testowania dostępności, edukacja zespołów oraz ciągła analiza i ulepszanie strategii są kluczowe dla zbudowania trwałych, dostępnych rozwiązań cyfrowych. Tym samym, organizacje nie tylko spełniają wymagania prawne, ale także znacząco zwiększają swoją społeczną odpowiedzialność i pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Notatka o autorze:

Zajmuję się testowaniem, zabezpieczaniem i zapewnianiem jakości oprogramowania od ponad 13 lat. Rozpocząłem swoją karierę od testów manualnych i analizy biznesowo-technicznej. Obecnie prowadzę firmę Quality Island, która zajmuje się szeroko pojętym testowaniem oprogramowania oraz szkoleniami dla przyszłych i obecnych testerów oprogramowania. Moją specjalnością są testy automatyczne aplikacji webowych oraz budowa procesów automatyzacji i robotyzacji. Od 8 lat prowadzę aktywnie szkolenia oraz konsultacje z tych tematów i wykonuję zlecenia dla firm trzecich jako konsultant, ekspert oraz audytor. Współpracuję również z firmami jako osoba do rekrutacji i weryfikacji technicznych. Interesują mnie głównie tematy związane z architekturą IT oraz zagadnienia DevOps/TestOps, ponieważ ściśle wiążą się z zapewnianiem jakości oprogramowania.

 

Tomasz Stelmach

CEO&Founder

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *