Shift-Right Testing

Shift-Right Testing to podejście testowania, które skupia się na przeprowadzaniu testów na późniejszych etapach cyklu życia projektu, poza tradycyjnymi testami akceptacyjnymi. Obejmuje ono testowanie w warunkach produkcyjnych lub w środowisku produkcyjnym. Rozwiązanie ma na celu zdobycie informacji zwrotnych z użytkowania systemu w rzeczywistych warunkach oraz monitorowanie i testowanie systemu po wdrożeniu. Skupia się na identyfikacji problemów, optymalizacji systemu i dostosowywaniu go do rzeczywistych potrzeb użytkowników.

Czym różni się Shift-Right Testing od Shift-left Testing?

Shift-Left Testing

 • Definicja: Shift-Left oznacza przesunięcie testowania bliżej początku cyklu życia oprogramowania. Innymi słowy, testowanie jest wdrażane już w początkowych fazach projektu.
 • Korzyści:
  • Wczesne wykrywanie błędów: Im wcześniej błąd zostanie wykryty, tym taniej jest go naprawić.
  • Poprawa jakości: Dzięki wcześniejszemu testowaniu, zespół może skupić się na jakości od początku projektu.
  • Współpraca: Wzmacnia współpracę między zespołami deweloperskimi i QA.
 • Metodologia: Shift-Left często wiąże się z praktykami DevOps i Continuous Integration, gdzie testy są automatycznie wykonywane na każdym etapie tworzenia oprogramowania.

Shift-Right Testing

 • Definicja: Shift-Right oznacza przedłużenie testowania po wdrożeniu oprogramowania, skupiając się na monitorowaniu aplikacji w środowisku produkcyjnym i zbieraniu informacji zwrotnych od użytkowników.
 • Korzyści:
  • Lepsze zrozumienie użytkownika: Bezpośrednia informacja zwrotna od użytkowników końcowych pozwala lepiej zrozumieć ich potrzeby.
  • Wykrywanie rzeczywistych problemów: Nie wszystkie błędy można wykryć w środowisku testowym. Testowanie w środowisku produkcyjnym pozwala na zidentyfikowanie problemów, które mogłyby zostać pominięte.
  • Optymalizacja UX: Monitorowanie rzeczywistych interakcji użytkowników pozwala na optymalizację doświadczeń użytkownika.
 • Metodologia: Shift-Right często korzysta z monitoringu aplikacji w czasie rzeczywistym, testowania A/B oraz zbierania informacji zwrotnych od użytkowników.

Jak przeprowadzić Shift-Right Testing krok po kroku?

Shift-Right Testing, Shift-Left Testing: zalety i wady

Shift-Left Testing

Zalety:

 1. Wczesne wykrywanie błędów: Błędy wykryte na wczesnym etapie są zazwyczaj tańsze do naprawy, co przekłada się na niższe koszty projektu.
 2. Większa jakość: Skupienie się na jakości od początku projektu prowadzi do lepszego ostatecznego produktu.
 3. Współpraca zespołów: Promuje lepszą komunikację i współpracę między zespołami deweloperskimi i QA.
 4. Skrócenie czasu wprowadzenia na rynek: Wczesne wykrywanie i naprawa błędów może przyspieszyć proces wdrażania oprogramowania.

Wady:

 1. Narzut czasowy: Wprowadzenie testowania w wczesnych fazach wymaga dodatkowego czasu i zasobów.
 2. Ryzyko przeoczenia: Skupienie się na wczesnym testowaniu może prowadzić do przeoczenia błędów, które pojawiają się później w cyklu życia.
 3. Zwiększone koszty początkowe: Może wymagać inwestycji w narzędzia i szkolenia zespołu.

Shift-Right Testing

Zalety:

 1. Lepsze zrozumienie użytkownika: Bezpośrednie obserwacje i informacje zwrotne od użytkowników końcowych dają głębsze zrozumienie ich potrzeb.
 2. Realistyczne testy: Testowanie w środowisku produkcyjnym odzwierciedla rzeczywiste warunki użycia i interakcje użytkowników.
 3. Wykrywanie niewidocznych błędów: Niektóre błędy mogą nie zostać wykryte w tradycyjnych środowiskach testowych i stają się widoczne tylko w produkcji.
 4. Optymalizacja UX: Umożliwia poprawę doświadczeń użytkownika na podstawie rzeczywistych danych.

Wady:

 1. Ryzyko dla użytkowników: Testowanie w środowisku produkcyjnym oznacza, że użytkownicy mogą napotkać błędy, co może wpłynąć na ich doświadczenie i postrzeganie marki.
 2. Kompleksowość zarządzania: Może wymagać skomplikowanych systemów monitorowania i zbierania informacji zwrotnych.
 3. Koszty: Zbieranie i analiza danych z produkcji może być kosztowna.

Shift-Left i Shift-Right Testing to nie tylko techniki, ale także filozofie, które podkreślają różne aspekty jakości oprogramowania. Chociaż mogą być rozumiane jako stojące na przeciwnych końcach spektrum, w rzeczywistości stanowią dwa końce kontinuum jakości, które może obejmować cały cykl życia oprogramowania.

Gdy rynek oprogramowania staje się coraz bardziej konkurencyjny, oczekiwania użytkowników rosną, a technologia dynamicznie się rozwija, znaczenie wczesnego wykrywania i naprawy błędów (Shift-Left) oraz zdolność do reagowania na potrzeby i problemy użytkowników w rzeczywistym czasie (Shift-Right) stają się kluczowe.

Zintegrowane podejście do testowania, które łączy w sobie elementy zarówno Shift-Left, jak i Shift-Right, może prowadzić do głębszej synergii w zespołach deweloperskich. Zespoły te nie tylko tworzą oprogramowanie, które jest technicznie solidne od samego początku, ale także są w stanie szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków i potrzeb użytkowników, kiedy produkt jest już na rynku.

Co więcej, połączenie tych dwóch podejść podkreśla znaczenie kultury ciągłej poprawy i uczenia się. W tym kontekście błędy nie są postrzegane jako porażki, ale jako cenne lekcje, które pomagają zespołom dostarczać coraz lepsze produkty i usługi. Shift-Left pomaga minimalizować te błędy na wczesnym etapie, podczas gdy Shift-Right oferuje mechanizmy do zbierania informacji zwrotnych i dalszej optymalizacji.

Ostatecznie, sukces w dziedzinie jakości oprogramowania nie polega na wyborze między Shift-Left a Shift-Right, ale na zrozumieniu, że oba te podejścia są komplementarne i razem mogą prowadzić do bardziej holistycznego i skutecznego podejścia do jakości. W takim kontekście testowanie staje się nie tyle działalnością punktową, co ciągłym procesem, który napędza innowacje, doskonalenie i wartość dla użytkowników końcowych.

Notatka o autorze:

Zajmuję się testowaniem, zabezpieczaniem i zapewnianiem jakości oprogramowania od ponad 13 lat. Rozpocząłem swoją karierę od testów manualnych i analizy biznesowo-technicznej. Obecnie prowadzę firmę Quality Island, która zajmuje się szeroko pojętym testowaniem oprogramowania oraz szkoleniami dla przyszłych i obecnych testerów oprogramowania. Moją specjalnością są testy automatyczne aplikacji webowych oraz budowa procesów automatyzacji i robotyzacji. Od 8 lat prowadzę aktywnie szkolenia oraz konsultacje z tych tematów i wykonuję zlecenia dla firm trzecich jako konsultant, ekspert oraz audytor. Współpracuję również z firmami jako osoba do rekrutacji i weryfikacji technicznych. Interesują mnie głównie tematy związane z architekturą IT oraz zagadnienia DevOps/TestOps, ponieważ ściśle wiążą się z zapewnianiem jakości oprogramowania.

 

Tomasz Stelmach

CEO&Founder

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *