Jak stać się lepszym testerem – 25 wskazówek! Część 2

Tester oprogramowania to osoba, która posiada umiejętności techniczne, wiedzę biznesową i właściwe cechy charakteru, aby efektywnie testować oprogramowanie.

1. Ucz się na błędach

Każdy defekt, który odkryjesz w trakcie testowania, to okazja do nauki. Analizuj defekty, zastanawiaj się nad ich przyczynami i skutkami oraz poszukuj możliwości uniknięcia ich w przyszłości. Wykorzystaj defekty jako źródło informacji o potencjalnych słabościach systemu, ale także jako wskazówki dotyczące obszarów, na których warto skupić się w testowaniu. Wprowadzaj poprawki, ucz się na błędach i wdrażaj lekcje wyniesione z analizy defektów, aby stale doskonalić swoje umiejętności jako tester oprogramowania.

a. Analiza głęboka: Każdy napotkany błąd powinien być dokładnie analizowany. Zamiast po prostu zgłaszać problem, zastanów się, dlaczego do niego doszło, jakie elementy systemu były zaangażowane i jakie inne komponenty mogą być dotknięte tym samym problemem.

b. Dokumentacja: Twórz dokumentację dotyczącą często występujących błędów i ich rozwiązań. Może to być nieocenione dla nowych testerów w zespole lub nawet dla deweloperów, którzy chcą zrozumieć, jakie błędy są najbardziej powszechne.

c. Feedback i dyskusja: Otwarte dyskusje z zespołem developerskim na temat napotkanych błędów mogą prowadzić do lepszego zrozumienia systemu. Takie dyskusje mogą również prowadzić do identyfikacji potencjalnych problemów, które jeszcze nie zostały zidentyfikowane.

d. Ciągłe doskonalenie: Regularnie uczestnicz w szkoleniach dla testerów oraz warsztatach i seminariach na temat testowania, aby być na bieżąco z najlepszymi praktykami i narzędziami. Wykorzystuj naukę z błędów do tworzenia lepszych strategii testowania.

2. Testuj warunki brzegowe i nietypowe przypadki

Dobry tester oprogramowania powinien skupić się nie tylko na typowych przypadkach testowych, ale także na testowaniu warunków brzegowych (edge case) i nietypowych scenariuszy. Identyfikuj graniczne wartości, nietypowe kombinacje danych i rzadko występujące warunki, które mogą prowadzić do defektów. Testowanie takich przypadków pozwala odkrywać potencjalne luki w oprogramowaniu i zwiększa jego stabilność i niezawodność.

a. Zrozumienie definicji: Kluczowe jest zrozumienie, co dokładnie oznaczają „warunki brzegowe” w kontekście testowanego systemu. Czy dotyczy to wartości numerycznych, kombinacji danych wejściowych czy określonych konfiguracji systemu?

b. Kreatywność: Stawiaj się w roli użytkownika, który może nie znać systemu tak dobrze jak Ty. Jakie nietypowe operacje mógłby on próbować wykonać? Jakie dane by wprowadził? Wykorzystaj tę perspektywę do tworzenia nietypowych scenariuszy testowych.

c. Współpraca z zespołem: Regularne burze mózgów z zespołem mogą pomóc w identyfikacji potencjalnych warunków brzegowych, o których indywidualnie byśmy nie pomyśleli. Wspólna praca może prowadzić do bardziej wszechstronnego podejścia do testowania.

d. Narzędzia i technologie: Wykorzystuj narzędzia do generowania losowych danych wejściowych lub symulacji różnych warunków, które mogą pomóc w identyfikacji problemów w warunkach brzegowych. Automatyczne narzędzia testujące mogą być niezwykle pomocne w wykrywaniu tych trudnych do znalezienia błędów.

3. Udoskonalaj swoje umiejętności raportowania defektów

Umiejętność skutecznego raportowania defektów jest kluczowa dla pracy testera oprogramowania. Twórz jasne, zwięzłe i precyzyjne raporty defektów, opisując dokładnie kroki reprodukcji, oczekiwane i rzeczywiste wyniki oraz inne istotne szczegóły. Dostarczaj również wystarczająco dużo informacji, takich jak środowisko testowe, wersja oprogramowania i szczegóły konfiguracji, aby ułatwić programistom reprodukcję i rozwiązanie defektów.

a. Struktura raportu: Stworzenie odpowiednio sformatowanego szablonu raportu o błędach może pomóc w zapewnieniu, że wszystkie niezbędne informacje są uwzględnione. W szablonie powinny znaleźć się sekcje takie jak: tytuł, opis, kroki reprodukcji, oczekiwane i rzeczywiste wyniki, załączniki (np. zrzuty ekranu) oraz informacje o środowisku.

b. Komunikacja werbalna: Często dyskusja o błędzie jest równie ważna jak sam raport. Udoskonal swoje umiejętności komunikacyjne, aby skutecznie omawiać i wyjaśniać problemy z zespołem developerskim i innymi zaangażowanymi stronami.

c. Szkolenia i warsztaty: Rozważ uczestnictwo w szkoleniach lub warsztatach na temat raportowania błędów. Może to pomóc w zdobyciu wskazówek i trików, które poprawią Twoją efektywność w tej dziedzinie.

d. Feedback: Zachęcaj programistów i innych członków zespołu do dawania informacji zwrotnej na temat Twoich raportów o błędach. To może pomóc w identyfikacji obszarów, które wymagają poprawy.

4. Bądź elastyczny i dostosowuj się do zmian

Środowisko projektowe i wymagania często się zmieniają, dlatego ważne jest, abyś był elastyczny i gotów dostosować się do tych zmian. Bądź otwarty na zmiany zakresu, priorytetów i harmonogramów testowania. Umiejętność szybkiego przystosowania się do nowych warunków pomoże Ci efektywnie zarządzać testami i dostarczać wartość nawet w dynamicznym i nieprzewidywalnym środowisku projektowym.

a. Antycypacja zmian: Staraj się przewidywać potencjalne zmiany, śledząc rozmowy zespołu, aktualizacje dokumentacji i zmieniające się priorytety biznesowe. Wiedza o potencjalnych zmianach z góry może Ci pomóc w lepszym przygotowaniu się do nich.

b. Narzędzia zarządzania zmianami: Korzystaj z narzędzi do zarządzania zmianami, takich jak systemy kontroli wersji i narzędzia zarządzania projektami, aby śledzić zmiany i dostosowywać się do nich w sposób zorganizowany.

c. Wsparcie dla zespołu: Jako tester, jesteś ważnym źródłem wiedzy dla zespołu. Udostępniaj swoje spostrzeżenia i rekomendacje w kontekście zmian, aby pomóc zespołowi w lepszym zrozumieniu potencjalnych wyzwań.

d. Adaptacyjne planowanie: W miarę jak projekt ewoluuje, Twoje plany testowania także powinny się zmieniać. Regularnie przeglądaj i aktualizuj swoje plany, biorąc pod uwagę nowe wymagania, priorytety i ryzyka.

5. Śledź trendy i nowości w dziedzinie testowania oprogramowania

Testowanie oprogramowania jest dynamicznym obszarem, w którym pojawiają się nowe trendy, narzędzia i metody. Śledź branżowe blogi, strony internetowe, fora dyskusyjne i publikacje, aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie testowania oprogramowania. Uczestnicz w konferencjach, webinarach.

a. Ciągła edukacja: Dziedzina testowania oprogramowania jest w ciągłym rozwoju. Wprowadzaj do swojej rutyny regularne szkolenia, kursy online oraz lekturę literatury branżowej.

b. Grupy społecznościowe: Dołącz do grup i stowarzyszeń testerów oprogramowania, takich jak ISTQB czy lokalne grupy meetup. Wymiana wiedzy i doświadczeń z innymi testerami może dostarczyć cennych informacji.

c. Eksperymentuj z nowymi narzędziami: Gdy natrafisz na nowe narzędzie testowe lub technikę, wypróbuj je w praktyce. Eksperymentowanie może pomóc w zrozumieniu, jakie narzędzie lub metoda jest najlepsza dla Twojego konkretnego kontekstu.

d. Networking: Nawiązuj relacje z innymi profesjonalistami w dziedzinie testowania. Rozmowy z kolegami z branży mogą dostarczyć cennych wskazówek i różnych perspektyw na trendy w testowaniu.

6. Testuj zgodnie z wymaganiami biznesowymi

Wzoruj swoje testy na wymaganiach biznesowych. Zrozum cele i oczekiwania klienta oraz użytkowników, aby skoncentrować się na testowaniu kluczowych funkcjonalności i zapewnić, że oprogramowanie spełnia oczekiwania biznesowe. Wprowadź się w rolę użytkownika końcowego i przetestuj oprogramowanie z ich perspektywy, aby upewnić się, że jest intuicyjne i użyteczne.

a. Zrozumienie wymagań: Regularnie spotykaj się z analitykami biznesowymi i zespołem projektowym, aby dokładnie zrozumieć wymagania i oczekiwania związane z produktem.

b. Scenariusze testowe oparte na użytkownikach: Opracowuj scenariusze testowe, które odzwierciedlają typowe przypadki użycia produktu przez użytkowników końcowych. To pomoże Ci skupić się na najważniejszych funkcjonalnościach.

c. Przyjmowanie postawy użytkownika: W trakcie testowania, staraj się myśleć i działać jak typowy użytkownik produktu. Zastanów się, jakie funkcje są dla niego najważniejsze, jakie problemy mógłby napotkać i co by go irytowało.

d. Współpraca z zespołem: Buduj silne relacje z deweloperami, analitykami i innymi członkami zespołu. Ich perspektywa może pomóc w zrozumieniu, jakie aspekty produktu są kluczowe z punktu widzenia biznesu. Regularne dyskusje i retrospekcje mogą pomóc w identyfikacji obszarów, które wymagają szczególnego skupienia podczas testowania.

7. Poszerzaj swoje horyzonty testowe

Testowanie oprogramowania obejmuje wiele różnych aspektów. Poszerzaj swoje horyzonty, ucząc się o różnych rodzajach testów, takich jak testy wydajności, testy bezpieczeństwa, testy obciążeniowe, testy użytkowalności, testy kompatybilności itp. Rozwijaj umiejętności w tych obszarach i bądź gotowy do testowania oprogramowania w różnych kontekstach i scenariuszach.

a. Edukacja ciągła: Poza podstawowymi testami funkcjonalnymi istnieje wiele innych obszarów, które wymagają specjalistycznej wiedzy. Inwestuj czas w kursy, webinary i warsztaty skoncentrowane na konkretnych rodzajach testów.

b. Zastosuj różnorodne narzędzia: W zależności od rodzaju testu, pewne narzędzia mogą okazać się bardziej efektywne niż inne. Dostosuj się do wymagań konkretnego testu i zastanów się, które narzędzie będzie najlepsze.

c. Współpraca z ekspertami: Jeśli w Twoim zespole są specjaliści od konkretnych testów (np. testy bezpieczeństwa), pracuj z nimi ramię w ramię. Współpraca z ekspertami może poszerzyć Twoją wiedzę i dać cenne wskazówki praktyczne.

d. Eksperymentuj z różnymi metodami: Testowanie oprogramowania jest dziedziną, w której nie ma jednego „najlepszego” podejścia. Wypróbuj różne metody i strategie testowania, aby znaleźć te, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.

8. Bądź proaktywny i przejmuj inicjatywę

Bądź proaktywny w swojej pracy jako tester oprogramowania. Nie ograniczaj się tylko do przeprowadzania testów zgodnie z zadaniami, ale również zwracaj uwagę na możliwości doskonalenia procesu testowania i jakości oprogramowania. Jeśli zauważysz obszary, które mogą być ulepszone, zgłaszaj je i proponuj rozwiązania.

a. Aktywne uczestnictwo w procesie projektowym: Nie czekaj na instrukcje. Bądź aktywną częścią zespołu, uczestnicząc w spotkaniach planujących, sesjach burzy mózgów i przeglądach.

b. Autonomia w działaniu: Zamiast czekać na przekazanie zadań, bądź inicjatywny w identyfikacji potencjalnych problemów i obszarów do testowania.

c. Buduj kulturę jakości: Pomagaj w budowaniu kultury, która stawia na pierwszym miejscu jakość oprogramowania. Proponuj regularne retrospekcje jakości i inicjuj dyskusje na temat najlepszych praktyk.

d. Zaproponuj innowacje: Jeśli widzisz, że pewne procesy mogą być zoptymalizowane lub istnieją nowe narzędzia, które mogą przynieść korzyść zespołowi, nie krępuj się przedstawiać swoich propozycji. Twoja inicjatywa może być cenna dla całego projektu.

9. Automatyzuj testy

Wdrożenie automatyzacji testów może znacznie zwiększyć efektywność i skuteczność procesu testowania. Naucz się używać narzędzi do automatyzacji testów, takich jak Selenium czy inne narzędzia do tworzenia skryptów. Identyfikuj powtarzalne testy, które mogą być zautomatyzowane, i inwestuj czas w ich programowanie. Automatyzacja testów pozwoli Ci zaoszczędzić czas, zwiększyć pokrycie testowe i skupić się na bardziej zaawansowanych aspektach testowania.

a. Wybór odpowiednich narzędzi: Istnieje wiele narzędzi do automatyzacji testów dostępnych na rynku, od narzędzi open source po komercyjne. Wybierz te, które najlepiej pasują do Twojego projektu, technologii i zespołu.

b. Zapewnij ciągłość: Zautomatyzowane testy powinny być częścią ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD). Pozwoli to na natychmiastowe wykrywanie problemów i szybkie reagowanie.

c. Utrzymanie testów: Automatyzowane testy wymagają regularnej aktualizacji, tak jak oprogramowanie, które testują. Upewnij się, że są one stale aktualizowane, aby odpowiadały najnowszym wymaganiom i funkcjonalnościom.

d. Zintegruj z manualnym testowaniem: Automatyzacja nie zastąpi w pełni manualnego testowania. Ustal równowagę między testami zautomatyzowanymi a manualnymi, aby zapewnić kompleksowe testowanie.

10. Analizuj dane i metryki

W trakcie testowania zbieraj dane i metryki dotyczące swojej pracy. Analizuj te dane, aby wyciągać wnioski i identyfikować obszary, które wymagają poprawy. Monitoruj metryki takie jak liczba defektów, pokrycie testowe, czas reakcji, czy zgodność z wymaganiami. Używaj tych informacji do podejmowania decyzji i doskonalenia swojego procesu testowego.

a. Wykorzystaj narzędzia do analizy: Istnieją specjalistyczne narzędzia, które pomagają w zbieraniu i analizie danych z testów. Dzięki nim możesz wizualizować postępy, wykrywać anomalie i generować raporty.

b. Porównuj metryki w czasie: Obserwuj, jak metryki zmieniają się w czasie. Pozwoli to na identyfikację trendów, wykrycie spadków jakości i śledzenie skuteczności wprowadzanych zmian.

c. Dziel się informacjami z zespołem: Informacje uzyskane z analizy metryk powinny być dostępne dla całego zespołu. Pomogą one w podejmowaniu informowanych decyzji i kierowaniu pracą w odpowiednim kierunku.

d. Stałe doskonalenie: Używaj danych i metryk nie tylko do analizy bieżącej sytuacji, ale także do planowania przyszłych działań. Stwórz plan doskonalenia procesu testowania na podstawie zgromadzonych informacji.

11. Bądź dokładny i skrupulatny

Dobry tester oprogramowania jest dokładny i skrupulatny w swojej pracy. Szczegółowo analizuje wymagania, planuje i wykonuje testy z dużą precyzją, starając się nie pominąć żadnego aspektu. Jest skrupulatny w dokumentowaniu swoich działań, raportowaniu defektów i śledzeniu postępu testów. Dzięki temu, minimalizuje ryzyko przeoczenia ważnych detali i zapewnia wysoką jakość testowania.

a. Metodyczne podejście: Tester powinien stosować metodyczne podejście do procesu testowania, zaczynając od starannej analizy wymagań, przez planowanie testów, aż po ich wykonanie i raportowanie.

b. Uwaga do detali: Małe szczegóły mogą prowadzić do poważnych problemów w działaniu oprogramowania. Tester powinien koncentrować się na szczegółach i zapewniać, że wszystkie aspekty są dokładnie przetestowane.

c. Regularne przeglądy: Organizuj regularne sesje przeglądu testów z zespołem, aby upewnić się, że wszystkie kluczowe aspekty są uwzględnione i że wszyscy są na bieżąco z postępem.

12. Włącz kreatywność i zdolność do myślenia abstrakcyjnego

Dobry tester oprogramowania jest kreatywny i potrafi myśleć abstrakcyjnie. Potrafi spojrzeć na aplikację z różnych perspektyw i przewidzieć potencjalne problemy. Potrafi generować nietypowe przypadki testowe i testować różne scenariusze, aby odkryć ukryte defekty. Kreatywność i zdolność do myślenia abstrakcyjnego pozwalają testerowi podejść do testowania z innowacyjnymi podejściami i znaleźć rozwiązania nawet w trudnych sytuacjach.

a. Sesje burzy mózgów: Organizuj regularne sesje brainstormingu z zespołem, aby generować innowacyjne pomysły na testy i dzielić się spostrzeżeniami.

b. Empatia z użytkownikiem: Stawiaj się w pozycji użytkownika i myśl o tym, jakie scenariusze użytkowania mogą być dla niego istotne. To pomoże w generowaniu nowych przypadków testowych.

c. Stała nauka: Rozwijaj swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach, czytanie literatury i uczestniczenie w warsztatach dotyczących nowych technik testowania.

13. Podejmuj wyzwania

Nie bój się podejmować nowych wyzwań i testować oprogramowania w różnych dziedzinach i branżach. Praca na różnorodnych projektach pozwoli Ci rozwinąć umiejętności analityczne, zdobyć wiedzę z różnych obszarów i poszerzyć swoje doświadczenie. Wyzwania mogą pomóc Ci rozwinąć się jako tester oprogramowania i rozwijać się w swojej karierze.

a. Nieustanny rozwój: Aktywnie szukaj nowych możliwości i projektów testowych, które pozwolą Ci rozwinąć się jako tester.

b. Otwartość na krytykę: Gotowość do przyjęcia konstruktywnej krytyki i uwag od zespołu jest kluczowa. Pozwala to na naukę i adaptację w dynamicznych środowiskach projektowych.

c. Znajdowanie rozwiązań: Podejmowanie wyzwań często wiąże się z napotkaniem trudności. Ważne jest, aby nie poddawać się na pierwszej przeszkodzie, ale aktywnie szukać rozwiązań i alternatywnych podejść do problemów.

d. Budowanie sieci kontaktów: Nawiązywanie relacji z innymi testerami, deweloperami i ekspertami z branży pozwoli Ci pozyskać wsparcie w trudnych momentach i zdobyć cenne wskazówki.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak być dobrym testerem oprogramowania? Sprawdź pierwszą część naszego artykułu: https://qualityisland.pl/jak-stac-sie-lepszym-testerem-25-wskazowek-czesc-1/ lub odwiedź pozostałe wpisy na naszym blogu.

Notatka o autorze:

Zajmuję się testowaniem, zabezpieczaniem i zapewnianiem jakości oprogramowania od ponad 13 lat. Rozpocząłem swoją karierę od testów manualnych i analizy biznesowo-technicznej. Obecnie prowadzę firmę Quality Island, która zajmuje się szeroko pojętym testowaniem oprogramowania oraz szkoleniami dla przyszłych i obecnych testerów oprogramowania. Moją specjalnością są testy automatyczne aplikacji webowych oraz budowa procesów automatyzacji i robotyzacji. Od 8 lat prowadzę aktywnie szkolenia oraz konsultacje z tych tematów i wykonuję zlecenia dla firm trzecich jako konsultant, ekspert oraz audytor. Współpracuję również z firmami jako osoba do rekrutacji i weryfikacji technicznych. Interesują mnie głównie tematy związane z architekturą IT oraz zagadnienia DevOps/TestOps, ponieważ ściśle wiążą się z zapewnianiem jakości oprogramowania.

 

Tomasz Stelmach

CEO&Founder

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *