10. Instrukcja warunkowa IF | Quality Island

10. Instrukcja warunkowa IF

mar 18, 2022

Instrukcja warunkowa to rozgałęzienie w działaniu programu. Sprawdzany jest warunek i jest prawdziwy lub fałszywy, wykonane zostają odpowiednie instrukcje kodu. Klauzula else jest opcjonalna, może ,ale nie musi koniecznie wystąpić oraz może być więcej niż jedna klauzula else.

Instrukcja warunkowa IF

Instrukcja warunkowa IF – przykład zastosowania:

int wiek = 20;
if (wiek >= 18) {
  System.out.println("Jesteś pełnoletni");
} else {
  System.out.println("Jesteś niepełnoletni");
}

Instrukcja warunkowa IF – wiele instrukcji else:

int wzrost = 180;

if (wzrost < 160) {
    System.out.println("Jesteś niskiego wzrostu");
} else if ( wzrost >=160 && wzrost < 180) {
    System.out.println("Jesteś średniego wzrostu");
} else {
System.out.println("Jesteś wysokiego wzrostu");
}