Tylko do końca lipca możesz skorzystać z opcji DOFINANSOWANIA 60% ceny na dowolne szkolenie! Złóż wniosek

Zapraszamy na darmowy WEBINAR: Podstawy organizacji testów: doświadczenia z projektów – 08.08.2024. Zapisz się.

16. Funkcje

Funkcja w języku Java to zbiór instrukcji, które wykonują określone zadanie i zwracają wynik tego działania. Funkcja może również wykonać określone zadanie bez zwracania czegokolwiek. Metody w Javie pozwalają nam na ponowne wykorzystanie raz napisanego kodu. W Javie każda metoda musi być częścią jakiejś klasy!

Każda metod powinna zawierać:

 1. Modyfikator dostępu
 2. Typ zwracanej wartości
 3. Nazwę
 4. Listę parametrów (jeśli istnieją, gdyż metoda może być również bezparametrowa)
 5. Ciało metody – logikę

Rodzaje metod w Javie

W Javie istnieją dwa rodzaje metod:

1. Metoda predefiniowana:  to metoda, która jest już zdefiniowana (napisana) w bibliotekach klas Javy. Niektórzy nazywają je metodami wbudowanymi . Możemy bezpośrednio użyć tych metod, po prostu wywołując je w programie w dowolnym momencie. 

2. Metoda zdefiniowana przez użytkownika: Metoda napisana przez samodzielnie przez programistę. Metody te są tworzone, modyfikowane zgodnie z wymaganiami.

Java – jak nazwać metodę?

Nazwa metody to zazwyczaj pojedyncze słowo, które powinno być czasownikiem pisanym małą literą lub wielowyrazowym, rozpoczynającym się od czasownika pisanego również małą literą. Po pierwszym słowie, pierwsza litera każdego słowa powinna być pisana wielką literą ( to tak zwana notacja „camelCase”)

Zasady nazwania metod

 • Podczas definiowania metody pamiętaj, że nazwa metody musi być czasownikiem i zaczynać się od małej litery.
 • Jeśli nazwa metody składa się z więcej niż dwóch słów, pierwsze słowo musi być czasownikiem, po którym następuje przymiotnik lub rzeczownik.
 • W nazwie metody wielowyrazowej pierwsza litera każdego słowa powinna być pisana wielkimi literami , z wyjątkiem pierwszego słowa. Na przykład sumujLiczby, zapiszDoPliku itp.

Metoda powinna unikalną nazwę w klasie, w której jest zdefiniowana, ale czasami metoda może mieć taką samą nazwę jak inne nazwy metod w tej samej klasie – dzieje się tak wtedy, gdy przeciążamy metody.

Przeciążanie metod w Javie

Przeciążanie metod – pozwala różnym metodom mieć tę samą nazwę, ale różne zachowanie, w których podpis może różnić się liczbą parametrów wejściowych lub typem parametrów wejściowych lub jednym i drugim. Przeciążanie jest związane z polimorfizmem czasu kompilacji (lub statycznym).

Przeciążanie metod w Javie

Przeciążanie metod to cecha Javy, w której klasa ma więcej niż jedną metodę o tej samej nazwie, a ich parametry są różne”.

Przeciążanie metod (ang. overloading) oznacza tworzenie metod o tych samych nazwach, ale różnych typach parametrów lub ilości parametrów. Przeciążanie metod stosujemy wtedy, gdy chcemy stworzyć nową wersję tej samej metody.

Innymi słowy, możemy powiedzieć, że Przeciążanie metod to pewien mechanizm , który pozwala stworzyć wiele metod o tej samej nazwie w tej samej klasie, a wszystkie metody działają na różne sposoby. Gdy w klasie tworzona jest więcej niż jedna metoda o tej samej nazwie, ten typ metody nazywa się metodą przeciążoną.

Przesłanianie metod w Javie

Zalety stosowania przeciążania metod

 • Zwiększona czytelność i przejrzystość kodu
 • Zapewnia to programistom elastyczność, dzięki czemu mogą wywoływać tę samą metodę dla różnych typów danych
 • Zwiększona optymalizacja kodu
 • Większa reużywalność kodu

Notatka o autorze:

Zajmuję się testowaniem, zabezpieczaniem i zapewnianiem jakości oprogramowania od ponad 13 lat. Rozpocząłem swoją karierę od testów manualnych i analizy biznesowo-technicznej. Obecnie prowadzę firmę Quality Island, która zajmuje się szeroko pojętym testowaniem oprogramowania oraz szkoleniami dla przyszłych i obecnych testerów oprogramowania. Moją specjalnością są testy automatyczne aplikacji webowych oraz budowa procesów automatyzacji i robotyzacji. Od 8 lat prowadzę aktywnie szkolenia oraz konsultacje z tych tematów i wykonuję zlecenia dla firm trzecich jako konsultant, ekspert oraz audytor. Współpracuję również z firmami jako osoba do rekrutacji i weryfikacji technicznych. Interesują mnie głównie tematy związane z architekturą IT oraz zagadnienia DevOps/TestOps, ponieważ ściśle wiążą się z zapewnianiem jakości oprogramowania.

 

Tomasz Stelmach

CEO&Founder

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *