18. Dziedziczenie | Quality Island

18. Dziedziczenie

mar 24, 2022

Dziedziczenie to jeden z filarów programowania obiektowego języka Java. Dziedziczenie umożliwia tworzenie hierachii klas, co przekłada się bezpośrednio na lepszą czytelnośćkompaktowość i organizację kodu. Stosując dziedziczenie, możemy znacznie ograniczyć redundancje (duplikację) kodu programistycznego i przyspieszyć pisanie kodu. Dziedziczenie w Javie wpływa również na łatwiejsze utrzymanie kodu. Dziedziczenie pozwala na tworzenie przejrzystej struktury klas i obiektów, w której poszczególne klasy nie powielają niepotrzebnie tych samych atrybutów lub zachowań.

Dziedziczenie Java

Zalety stosowania dziedziczenia w języku Java

  • większa reużywalność kodu
  • lepsza czytelność i i przejrzystość kodu
  • łatwiejsze utrzymanie kodu
  • mniejsza redundancja kodu
  • szybsze tworzenie kodu

Dziedziczenie w języku Java